ANBI

1. Contactgegevens

Naam: Stichting Pallieterburght
Adres: Kerklaan 460
Postcode en woonplaats: 2903 HJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Telefoon: 010 450 35 62
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.pallieterburght.nl
RSIN/fiscaal nummer:

2. Doelstelling

Het doelstelling van de instelling is:

**de realisatie en instandhouding van een gespecialiseerde palliatieve zorgvoorziening voor zieke kinderen;
** het verwerven en behouden van een eigen plaats tussen de locale en regionale zorgaanbieders;
**het inbedden in de gezondheidszorg en veilig stellen van een dekkende exploitatie;
**het bieden van een passend aanbod van specialistische zorg voor kinderen, waaronder:
vierentwintig-uurs specialistische zorg.

3. Beleid

De instelling tracht haar doelstelling te bereiken:

** door een kinderhospice "Pallieterburght" in Capelle a/d IJssel in stand te houden en aan diverse zorgaanbieders ter beschikking te stellen.

De instelling werft haar middelen:

** door het verkrijgen van giften en legaten.

Het vermogen van de instelling wordt op de volgende wijze beheerd:

**Het gebouw Pallieterburght wordt aan de op de website genoemde gebruikers ter beschikking gesteld. Kosten van onderhoud komen voor rekening van gebruikers en voor groot onderhoud van het gebouw wordt teruggevallen op giften.
** Er vindt geen besteding van het vermogen plaats, omdat de Stichting louter Pallieterburght in stand houdt.

4. Bestuur

Het bestuur van de instelling bestaat uit de volgende personen:

** De heer L. de Boer - Voorzitter
** De heer M.W. van Sluis - Penningmeester
** De heer R. Faasen - Secretaris

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel belangeloos en de bestuurders ontvangen geen bezoldiging.

5. Activiteiten

De instelling heeft in de afgelopen boekjaren:

** het kinderhospice Pallieterburght in stand gehouden en samen met de gebruikers overlegd over en investeringen gepleegd in het gebouw ten einde deze nog beter te laten aansluiten bij het beoogd gebruik en de behoeften van haar bewoners.

6. Financiën

Klik hieronder voor de betreffende jaarrekeningen:

Pallieterburght • Kerklaan 460
2903 HJ Capelle aan den IJssel • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.