Kwaliteit

Verdrag inzake de rechten van het kind

Op de kleine kapitein hanteren  de visie Handvest Kind & Zorg. Zieke kinderen hebben recht op kindgerichte zorg wat zoveel betekent als gezinsgerichte - en ontwikkelingsgerichte zorg. Als kind heb je recht op de beste medische zorg.  De handvesten zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) welke in 1989 is aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1995 van kracht is in Nederland. Dit handvest is door 7 partijen samengesteld. Als lid van de VGVK hanteren wij als uitgangspunt de visie zoals beschreven in het handvest kind & zorg. Als kleine kapitein vertegenwoordigen wij de kinderstem en daarmee ook de rechten van het kind.

handvest kind & zorg

handvestkindenzorg

HKZ

Als verpleegkundig kinderdagverblijf voldoen we aan de eisen volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi). Daarbij is De kleine Kapitein HKZ gecertificeerd, dat betekent concreet dat het verpleegkundig kinderdagverblijf:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • Ouders en kind principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren.
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Dit alles hebben we  goed georganiseerd, voor de borging als voor de verbetering is een goed kwaliteitsmanagement systeem noodzakelijk. Waar we  vooral waarde aan hechten is de medewerkers die de zorg verlenen want deze mensen moeten de kwaliteit leveren, niet het HKZ kwaliteitsboek!

Vereniging Verpleegkundige Kindzorg

De kleine Kapitein is aangesloten bij de  branchevereniging de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) Branchevereniging VGVK is er voor de organisaties die zorg bieden op het gebied van de gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg in Nederland, en creëert randvoorwaarden voor deze aanbieders. De VGVK wil de belangen behartigen van zieke kinderen en de ouders van deze kinderen  die verpleegkundige zorg nodig hebben. De Kleine Kapitein voldoet aan de kwaliteitseisen van de branchevereniging de VGVK.

De VGVK zet zich de komende jaren vooral in voor het bevorderen van kwaliteit en de ontwikkeling van  gespecialiseerde verpleegkundige kindzorg, door een sterke positionering en profilering van de branche en het bevorderen van een optimale samenwerking in de keten. Op dit moment werkt de VGVK  met 6 partners  samen aan de ontwikkeling van  een systeem voor de zorg aan( ernstig) zieke kinderen in de thuissituatie. (het medische kindzorgsysteem).

Het Medische kindzorgsysteem (MKS)

Dit is een nieuwe systematiek voor het indiceren en organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis. In het MKS staan kind en gezin centraal. Kijk in onderstaande link naar de laatste ontwikkelingen.

http://www.hetmedischekindzorgsysteem.nl/

Klanttevredenheidsonderzoek

Om het jaar voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met de uitkomsten van dit onderzoek hopen wij inzicht te krijgen naar de mate van tevredenheid over de verschillende aspecten van de zorg voor zieke kinderen.
De algemene tevredenheid is hoog en scoort 8,3. 100% van de kinderen is volgens ouders op zijn gemak bij De kleine
Kapitein. Ouders hebben veel lovende woorden met betrekking tot betrokkenheid en dienstverlening. De ouders zijn zeer tevreden over de verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging, de kundigheid, oplettendheid en afstemming personeel.
Communicatie scoort een 8,2 waarbij de vriendelijkheid waarmee ouders te woord worden gestaan en de openheid in het contact hoog scoort. De tevredenheid over de medewerkers scoort een 8,4 er worden veel complimenten gegeven door ouders die in het rapport genoemd worden. De waardering is een kroon op het
werk, en daar mogen we trots op zijn.

Het volledige rapport van 2017 kunt u hier lezen:

Zorgkaart Nederland is een onafhankelijk en betrouwbare ervaringssite van de patiënten federatie. Hier kunnen ouders hun ervaringen en bevindingen doorgeven. Bent u benieuwd naar de ervaring van andere ouders ? Of wilt u zelf een waardering op de website vermelden? Dan kan via onderstaande link

Waardering zorgkaart Nederland

clienttevredenheidsonderzoek

Klachten

Wanneer ouders problemen ervaren aangaande de zorg voor hun kind of algemene regels en werkwijzen die gelden binnen De kleine kapitein, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de persoon die het probleem aangaat, indien ouders er niet uitkomen tot de manager van De kleine Kapitein. Indien dit niet leidt tot een goede oplossing dan kunnen  ouders  de klacht indienen via de landelijke klachten commissie. De kleine Kapitein is sinds 2017 aangesloten bij de geschillencommissie zorg. 

De geschillencommissie zijn onafhankelijk, onpartijdig en beschikken over de juiste kennis en expertise van de sector. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Mantelzorg

Als uitgangspunt voor de zorg voor de kinderen is de samenwerking en het luisteren naar ouders essentiële in de zorg voor de kinderen. Ouders / mantelzorgers kennen hun kind en weten hoe zij de zorg het best kunnen uitvoeren. Wij delen deze zorg door de kinderen zoveel mogelijk zoals ouders dit wensen te benaderen.

Pallieterburght • Kerklaan 460 • 2903 HJ Capelle aan den IJssel • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In Pallieterburght participeren: